Privacy Verklaring – Sky Food B.V.

Sky Food B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij
anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij
persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook
gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG
neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens
persoonsgegevens Sky Food B.V. verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Sky Food B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen
bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u
als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Sky Food B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens
uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • reacties op bezoekersvragen ingezonden via de website.
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • werving en selectie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Sky Food B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën)
persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door
betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Gegevens over vragen en opmerkingen die worden ingezonden via
  onze website.
 • Persoonsgegevens voor werving en selectie.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Sky Food B.V. omdat deze door u als
betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de
dienstverlening zijn verkregen, of via openbare bronnen bekend zijn
geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Sky Food B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens
uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in
artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Sky Food B.V. kan persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij,
zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede
instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting
bestaat.

Gebruik social media

Op de website(s) van Sky Food B.V. zijn knoppen (ook wel buttons
genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals
Twitter, Linkedin of Facebook. Sky Food B.V. houdt geen toezicht op en
is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus
voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen
gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die
derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Sky Food B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor
statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens
zijn in beginsel anoniem en worden niet door Sky Food B.V. verkocht
aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Sky Food B.V. te
vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie
is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van
Sky Food B.V. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt
geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment
weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de
website(s) kan beperken.

De website van Sky Food B.V. maakt gebruik van cookies van Google
Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends
te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de
website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor
zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door
gebruik te maken van de website(s) van Sky Food B.V. geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden
cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals
hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Sky Food B.V.
heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die
derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren ofverwijderen.

In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een
applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde
partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij
dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy
vragen.

Aanpassing privacy statement

Sky Food B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op
ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website (https://www.ramensora.nlhttps://dining.ramensora.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens
en dit privacy statement kunt u contact opnemen via
info@ramensora.nl

Deze privacy verklaring is op 6 juli 2018 vastgesteld.